ORDERING & PAYMENT

 1. To place an order:

 • Simply select the size on each product you wish to purchase and add to cart. When done, click on your shopping cart or go direct to the checkout. You will be able to fill in your payment, billing and delivery details. It’s that simple.

 1. I want to change my order!

 • Any minor changes, email us ASAP! We cannot amend address details once payment has been processed for security reasons – so ensure you give us all the correct details on the payment page.

 1. Cancel my order?

 • Please contact us, via contact@lobbster-studio.com;. Once payment has been completed, it can not be refund. In case of changing product in your order, new products must have equal or higher price.

 • Payment: We currently accept all major credit and debit cards + PayPal as well as AfterPay.

 • Visa

 • Mastercard

 • American Express

 • UnionPay

 • JCB

 • PayPal

 • Direct Bank transfer

 1. ĐẶT HÀNG:

 • Sau khi chọn được sản phẩm ưng ý và thêm vào giỏ hàng. Nhấp vào giỏ hàng của bạn hoặc click đi thẳng tới thanh toán. Tại đây cần điền vào chi tiết thanh toán và địa chỉ giao hàng của bạn.

 1. TÔI MUỐN THAY ĐỔI ĐƠN ĐẶT HÀNG:

 • Bất kỳ thay đổi nào, hãy liên hệ chúng tôi càng sớm càng tốt! Chúng tôi không thể sửa đổi chi tiết địa chỉ khi thanh toán đã được xử lý vì lý do bảo mật – vì vậy hãy đảm bảo bạn điền chính xác thông tin trên trang thanh toán.

 1. HỦY ĐƠN HÀNG

 • Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: contact@lobbster-studio.com. Một khi đơn hàng đã được thanh toán đơn hàng sẽ không được hoàn trả. Trong trường hợp đổi sản phẩm khác, sản phẩm mới phải có giá lớn hơn hoặc bằng sản phẩm trả lại Lobbster.

 1. THANH TOÁN: Chúng tôi hiện chấp nhận các hình thức sau:

 • Chuyển khoản ngân hàng tới Vietcombank hoặc MB bank

 • Thẻ Visa

 • Thẻ Mastercard

 • American Express

 • UnionPay

 • JCB

 • PayPal